Witold Jurkiewicz | About

Fot. Krzysztof Hejke

 

Witold Jurkiewicz – ur. w 1955r. w Olecku. Zajmuje się fotografią kreacyjną, społeczną i pejzażową. Od 1985r. należy do Związku Polskich Artystów Fotografików, w którym pełnił funkcję prezesa Zarządu Okręgu Toruńsko – Bydgoskiego w latach 1996 do 2008. Od 2014r. członek Rady Artystycznej Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie.

W 1997r. uzyskał doktorat w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej grafika na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Jest autorem wielu wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Od 1987r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z fotografii na kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Ostatnie wystawy indywidualne od roku 2006: Ikonografie przeszłości (galerie niezależne, Białoruś 2006 – 2007), Znaki tożsamości kresów wschodnich (Muzeum Historii Fotografii, Bydgoszcz 2007), Czarno – biała, kolorowa Ukraina (Galeria ARTERIER, Toruń UMK 2008), Fotografie (Dom Muz, Toruń 2008),  Kresy z lat 2005 – 2008 (Galeria Fotografii B&B, Bielsko – Biała 2008) Andaluzja (Galeria Poczta, Bydgoszcz 2008), Danieli świat zatrzymany (Galeria nad Wisłą, Toruń 2011), Ludzie / Miejsca / Znaki  (Muzeum Okręgowe, Suwałki 2013), Po drodze (Galeria prawdziwej sztuki im. Andrzeja Legusa, ROK ,,Mazury Garbate”, Olecko 2013), Z mojego archiwum PRL (Galeria Autorska J. Kaji i J. Solińskiego, Bydgoszcz  2014),  Czas Zatrzymany  (Biała Synagoga, Sejny 2014), Spojrzenia ( Galeria Omega im. Marka Hoffmanna, Toruń 2014), Patrząc na Kresy  (Muzeum Historyczne, Sanok  2014), Znaki Pamięci ( Dom Kultury Polskiej w Wilnie 2015).

Laureat dyplomu i medalu im. Jana Bułhaka za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie fotografii na 50 – lecie ZPAF. Współautor Antologii Fotografii Polskiej pod redakcją Jerzego Lewczyńskiego (1999). Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010). Jego prace są w zbiorach w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Fotografii w Krakowie, Muzeum Okręgowym w Toruniu i Bydgoszczy.


Witold Jurkiewicz born April 5, 1955 in Olecko. In 1981 he graduated from the Pedagogical University in Bydgoszcz, and from the Władysław Strzemiński Fine Arts Academy in Lodz, graphics and painting doctor, 1997. Since 1981 he has participated in exhibitions in Belarus, Poland and Ukraine. The artist has arranged over twenty solo exhibitions. Since 1985 he has been a member of the Union of Polish Art Photographers, from 1996 to 2008 he was elected president of the Torun-Bydgoszcz branch of the Union of Polish Art Photographers. The artist has won several awards such as Jan Bułhak medal and diploma on the occasion of 50th anniversary of the Polish Photography Artists Union, 1997; and the Polish Culture Ministry Prize, 2010. He teaches photography at the Nicolaus Copernicus University in Torun. His works are in the Museums of Photography in Wrocław, Kraków, Toruń and Bydgoszcz.
Ph. 00 48 603 974147
E-mail: witoldjurkiewicz@gmail.com